OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU KONFERENCJI REGIONU Drukuj Email

Na podstawie §18 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej  REGION KOZŁA

z w o ł u j ę I /XV/11 posiedzenie Konferencji, które odbędzie się

23 lutego 2010r. o godz. 1500 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Siedlcu.Proponowany porządek spotkania:


1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.

2. Przedstawienie nowego składu Konferencji. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej skład Konferencji.

3. Zatwierdzenie zmian w składzie Kapituły – podjęcie uchwały.

4. Wybór Komisji skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków.

5. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2010 (podjęcie uchwały).

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010.

7. Udzielenie absolutorium Kapitule (podjęcie uchwały).

8. Wybór i zatwierdzenie składu Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składki rocznej.

10. Podjęcie uchwały o uchwaleniu budżetu na rok 2011.

11. Podjęcie uchwały o wprowadzeniu zmian w statucie Stowarzyszenia.

12. Podjęcie uchwały o wykreśleniu gminy Miedzichowo z członkostwa w Stowarzyszeniu.

13. Zatwierdzenie terminów imprez kulturalnych i sportowych  Regionu Kozła na 2011 rok.

14. Wnioski i zapytania.

15. Zakończenie obrad.Starosta Regionu

/-/ Adam Cukier

 

Unihokej to dyscyplina, która zafascynowała firmę Azetx Piotra Czarczyńskiego, generalnego przedstawiciela marki Qmax z Finlandii. Główna siedziba firmy mieści się w Koninie, gdzie produkowane są  bandy, bramki, kije do unihokeja, piłeczki z certyfikatem IFF oraz inny asortyment sportowy. W naszym internetowym sklepie www.azetx.pl znajdziecie państwo pełną ofertę sprzętu sportowego do unihokeja i rekreacyjnego do Nordic Walking. Wysyłki realizujemy w 24 godziny. Zapraszamy do zakupów.