Kapituła Regionu Kozła podjęła uchwały o nagrodach i budżecie w roku 2012 Drukuj Email

Na swoim zwyczajnym posiedzeniu w dniu  13 stycznia w Zbąszynku – Kapituła RK rozpatrzyła i podjęła szereg uchwał, dotyczących budżetu regionu, dorocznych nagród regionalnych oraz ustalenia terminu zwołania Konferencji Regionu. Jednym z pierwszych punktów obrad było przyjęcie sprawozdań z realizacji zadań w roku poprzednim oraz informacji o wykonaniu budżetu w roku  2011.Stwierdzono, że w większości przypadków terminarz imprez został zrealizowany zgodnie z pierwotnymi założeniami, a przesunięcie na inny termin niektórych wydarzeń nie miało negatywnych skutków. Koszty przygotowania i przeprowadzenia imprez były zgodne z przyjętym preliminarzem i wydatkowane racjonalnie. W roku 2011 składki gmin wchodzących w skład regionu wyniosły 39585 zł, z innych źródeł pozyskano 16282 zł ( należności za zrealizowane projekty w ramach umów z Urzędem Marszałkowskim). Na funkcjonowanie Stowarzyszenia wydano 3887 zł, na realizację zadań statutowych 33337 zł, a na prowadzenie zadań przez LGD RK kwotę 9792 zł.  Saldo środków na koniec roku wyniosło 9494 zł.


W kolejnym punkcie omówiono propozycje przedstawione przez gminy uhonorowania osób, zespołów i firm nagrodami Regionu Kozła. W kategorii nagroda indywidualna zwykła zgłoszono 4 propozycje (Aleksander Żukowski z Kargowej, Agnieszka Białowąs z Trzciela, Zbigniew Buśko ze Zbąszynka oraz Leszek Wawrzyński ze Zbąszynia). Po długiej dyskusji Kapituła postanowiła przyznać nagrodę indywidualną p. Agnieszce Białowąs z Trzciela – instruktorce tańca.
W kategorii – nagroda indywidualna zespołowa zwykła – zgłoszono następujące kandydatury:

- Zespół „ Przyprostyńskie Koziołki”,Zespół „Perły „ z Siedlca, Zespół „Dabrowszczanka” z Dabrówki Wlkp., Bibliotekę im. E. Paukszty z Kargowej. Ustalono, że tegoroczna nagroda zostaje przyznana zespołowi „Dąbrowszczanka”.


W kategorii – nagroda honorowa dla osób spoza Regionu Kozła – rozpatrywano dwie propozycje, kandydaturę p. Edwarda Fedki – obecnie zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Sulechowie oraz  p. Poli Kuleczki – profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tegoroczna nagroda honorowa została przyznana p. Edwardowie Fedko, który przez wiele lat działał aktywnie na rzecz budowy zrębów obecnego Regionu Kozła.


W kategorii wyróżnień dla najlepszych firm z terenu Regionu – spośród trzech firm nominowanych do takiego wyróżnienia ( Spółka SpTelek ze Zbąszynia, Spółka „ Zyguła” z Siedlca oraz firma ubojnia drobiu „Brychcy” Sp. z o.o.) – do  uhonorowania wybrano spółdzielnię telekomunikacyjną ze Zbąszynia – SpTELEK. Wręczenie wyróżnień nastąpi na dorocznym balu Regionu Kozła, który odbędzie się w dniu 18 lutego w Zbąszynku.


Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego na rok 2012. Ustalono, ze dochody będą kształtowały się w wysokości 39654 zł, a wraz z pozostałymi środkami z roku 2011 – środki obrotowe wyniosą 49 148 zł. Na przeprowadzenie zaplanowanych w kalendarzu imprez przeznacza się kwotę 16500 zł, na koszty administracyjne , w tym także na organizacje posiedzeń Kapituły i Konferencji Regionu – wydzielono kwotę 6000 zł. Koszt wytworzenia różnego rodzaju materiałów promocyjnych ustalono na kwotę 6000 zł. Postanowiono dofinansować wydanie „Portretów regionu” – cyklicznego wydawnictwa przygotowywanego z okazji Biesiady Koźlarskiej – na kwotę 1200 zł, wydania przewodnika „Szlaki kajakowe RK” – za 4500 zł, na przygotowanie projektu wydania zbioru kolęd i pastorałek z RK o nazwie „ Kantyczki Regionu Kozła” – kwotę 4500 zł. Poza tym ustalono, że dofinansowaniu podlegać będą wyjazdy kapeli koźlarskiej RK oraz dalsze uzupełnianie strojów tej kapeli ( 1500 zł). Kapituła będzie wspierać także przygotowanie wydawnictwa o zabytkach sakralnych naszego regionu, na co przeznacza się kwotę 3000 zł. W rezerwie pozostanie kwota  6000 zł, która może być zadysponowana do wydatkowania w ciągu roku.


Jednym z ostatnich punktów posiedzenia było przyjęcie kalendarza imprez regionalnych, który uwzględnia 20 różnego rodzaju wydarzeń o charakterze sportowym, turystycznym i kulturalnym. Imprezy te będą częściowo dotowane, o ile będą obejmowały swoim zasięgiem co najmniej 4 gminy z RK. Na wspieranie tych imprez przeznacza się kwotę 16500 zł.


Ostatnim punktem programu było ustalenie terminu posiedzenia Konferencji Regionu. Kapituła zaproponowała, żeby spotkanie to odbyło się w dniu 30 stycznia o godz. 14.00 w Sali Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp. Zawiadomienia o porządku obrad i wyznaczonym terminie zostały przekazane obecnym na tym spotkaniu przedstawicielom poszczególnych gmin, w celu ich wręczenia członkom Konferencji.
Po wyczerpaniu wszystkich ustalonych punktów – starosta Regionu p. Wiesław Czyczerski zamknął obrady i prosił o obowiązkowe stawiennictwo delegatów na Konferencji w dniu 30 stycznia.
W oddzielnym komunikacie przedstawiamy proponowany porządek obrad dorocznej Konferencji Regionu. 

Unihokej to dyscyplina, która zafascynowała firmę Azetx Piotra Czarczyńskiego, generalnego przedstawiciela marki Qmax z Finlandii. Główna siedziba firmy mieści się w Koninie, gdzie produkowane są  bandy, bramki, kije do unihokeja, piłeczki z certyfikatem IFF oraz inny asortyment sportowy. W naszym internetowym sklepie www.azetx.pl znajdziecie państwo pełną ofertę sprzętu sportowego do unihokeja i rekreacyjnego do Nordic Walking. Wysyłki realizujemy w 24 godziny. Zapraszamy do zakupów.