Posiedzenie Kapituły – Zbąszynek 12 marca 2012 r. Drukuj Email

Kapituła Stowarzyszenia Gmin Regionu Kozła odbyła swoje zwyczajne posiedzenie w dniu 12 marca w Zbąszynku. Obrady prowadził starosta Regionu Kozła Wiesław Czyczerski, który w swoim zagajeniu stwierdził, iż nadszedł ten moment, w którym włodarze gmin powinni się zastanowić, jak dalej ma przebiegać kształtowanie się relacji pomiędzy poszczególnymi gminami w regionie i jaki należy obrać dalszy kierunek działalności Stowarzyszenia Gmin.

Powyższe stwierdzenia były konsekwencją wniosków, jakie ustaliła Konferencja Regionu Kozła, która odbyła się w dniu 30 stycznia w Dąbrówce Wlkp. ,dlatego też porządek obrad Kapituły przewidywał omówienie wniosków z tej Konferencji, dyskusję nad zasadami przyznawania logo RK lokalnym produktom i sposobami prowadzenia działań promocyjnych .

Jednym z ustaleń Konferencji było zalecenie, by Kapituła przeanalizowała na swoim posiedzeniu możliwości innego finansowania działalności Stowarzyszenia oraz ustaliła sposoby wspierania imprez organizowanych w gminach . Podczas Konferencji został zgłoszony postulat zmiany wysokości składek rocznych płaconych przez gminy, pomimo ,że rok wcześniej dokonano już zmniejszenia tej opłaty. Obecna propozycja forsowana przez przedstawicieli gminy Zbąszyń zmierza do tego, by ustalić jednakową wysokość składki dla wszystkich gmin, niezależną od liczby mieszkańców. Dotychczas gminy opłacają składkę w wysokości 0,75 zł od jednego mieszkańca . Wnioskodawcy nowej propozycji uważają, że składka na poziomie 4500 zł ( tyle mniej więcej wynosi obecnie najmniejsza składka ) powinna wystarczyć, żeby pokryć koszty podstawowej działalności Stowarzyszenia i wesprzeć finansowo organizację jednej imprezy organizowanej w gminach z udziałem przedstawicieli gmin pozostałych. Dyskusja nad tym postulatem , w którym przywoływano różnego rodzaju kontrargumenty i nowe propozycje trwała dość długu, a w jej wyniku stwierdzono, że do końca obecnego roku budżetowego zmiany nie będzie, natomiast przy układaniu propozycji budżetu na rok następny przeanalizuje się, jakie zadania należy finansować , by to stało się podstawą do ustalenia nowej wysokości składki rocznej.

W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono działania, jakie będą podejmowane by wykreować produkty lokalne i zastanawiano się nad zasadami przyznawania znaku Regionu Kozła tym produktom. Obecny na tym spotkaniu prezes Lokalnej Grupy Działania RK p. Witold Silski poinformował zebranych o przygotowywanym projekcie współpracy z innymi LGD na temat odkrywania wartości produktów lokalnych. Celem tego projektu będzie zachowanie produktów lokalnych jako niezbędnych elementów dziedzictwa kulturowego regionu, podniesienie wartości produktów lokalnych, promocja przedsiębiorczości oraz kreowanie produktów w oparciu o lokalne zasady i zasoby.

Zebrani poparli tę inicjatywę i zadeklarowali, że gminy będą pomocne w jej przeprowadzeniu. Następnie zastanawiano się nad podstawowymi zasadami wykorzystania logo RK do oznaczania wybranych produktów lokalnych, dochodząc do wniosku, że temu zagadnieniu trzeba będzie poświęcić oddzielne spotkanie, wcześniej dobrze przygotowane , oparte na wypracowanych już wzorcach z istniejących już praktyk.

W zakresie promocji Regionu Kozła za priorytetowe działania uznano stworzenie nowego uniwersalnego folderu prezentującego walory poszczególnych gmin, najważniejsze imprezy oraz charakterystyczne dla poszczególnych gmin produkty lokalne. Padła też propozycja opracowania koncepcji flagi regionu, która byłaby obok logo jednym z elementów takiej promocji. Uznano też, że każda impreza w gminach RK powinna być oznaczona znakiem regionu, którego jednolity wzór ma opracować biuro regionu. Dla podkreślania przynależności do regionu zaproponowano, żeby nie tylko imprezy folklorystyczne rozpoczynały się od występów kapeli koźlarskich, ale także by na każdej imprezie gminnej lub tych, które są organizowane dla wielu gmin, były akcenty regionalne.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów ustalonych porządkiem obrad – starosta zamknął posiedzenie Kapituły.
 

Unihokej to dyscyplina, która zafascynowała firmę Azetx Piotra Czarczyńskiego, generalnego przedstawiciela marki Qmax z Finlandii. Główna siedziba firmy mieści się w Koninie, gdzie produkowane są  bandy, bramki, kije do unihokeja, piłeczki z certyfikatem IFF oraz inny asortyment sportowy. W naszym internetowym sklepie www.azetx.pl znajdziecie państwo pełną ofertę sprzętu sportowego do unihokeja i rekreacyjnego do Nordic Walking. Wysyłki realizujemy w 24 godziny. Zapraszamy do zakupów.