Ustalenia Konferencji Regionu Kozła Drukuj Email

W zbąszyńskim hotelu „Senator” odbyła się w dniu 6 lutego Konferencja Regionu Kozła, która dokonała oceny wykonania zadań i budżetu w roku 2012 oraz wytyczyła nowe kierunki działań Stowarzyszenia Gmin RP w roku bieżącym. W skład Konferencji wchodzi po 5 przedstawicieli z każdej stowarzyszonej gminy, którzy reprezentują władze samorządowe oraz organizacje społeczne. W pierwszej części tego spotkania wysłuchano sprawozdania przedłożonego przez Kapitułę Regionu z realizacji zadań merytorycznych oraz wydatkowania zaplanowanych w roku 2012 środków budżetowych.


W poprzednim roku Stowarzyszenie dysponowało kwotą 55 052 zł, na którą złożyły się wpływy ze składek gmin w kwocie 39 552 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za wydanie przewodnika „Szlaki kajakowe Regionu Kozła” w wysokości 6005 zł oraz pozostałość środków z roku 2011 na kwotę 9494 zł. Na zaplanowane w kalendarzu imprez zadania o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym i folklorystycznym przeznaczono 19 437 zł. Ze środków tych opłacono częściowo wydatki na organizację dorocznej Gali RK, mistrzostwa regionalne w tenisie stołowym, zawody wędkarskie, turnieje w badmintona i unihokeja, zawody w piłkę siatkową, rajd samochodowo – motocyklowy, turniej zespołów tanecznych, festiwale piosenki dziecięcej w Babimoście i Kargowej, nagrody w konkursie literackim im. E. Paukszty w Kargowej oraz przeprowadzenie szeregu innych imprez o charakterze folklorystycznym oraz jubileuszowym. Część środków pochłonęły koszty administrowania Stowarzyszeniem Gmin RP ( 5729 zł, tj.10,4 % kwoty budżetu na rok 2012), wydatki na działania promocyjne ( 5259 zł) oraz różnego rodzaju wydawnictwa i opracowania (11 566 zł). Po rozliczeniu całorocznych wydatków na koncie Stowarzyszenia pozostała na rok następny kwota 24 339 zł. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, która przeanalizowała wykonanie preliminarza budżetowego oraz kalendarza imprez przedłożyła Konferencji wniosek o zatwierdzenie złożonych sprawozdań oraz udzielenie Kapitule absolutorium. Uchwałę w tym zakresie podjęto jednogłośnie.

W kolejnym punkcie obrad zaplanowano podjęcie uchwały o zmianie wysokości składki rocznej płaconej przez stowarzyszone gminy. Prowadzący obrady Konferencji starosta Regionu Wiesław Czyczerski omówił tę kwestię , powołując się na uzgodnione stanowisko Kapituły, która zaproponowała, by w roku 2013 wszystkie gminy opłaciły jednolitą składkę w wysokości 4000 zł. Propozycja ta spotkała się z aprobatą zgromadzonych i została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się od głosowania. Konsekwencją tej uchwały jest zmniejszenie wpływów ze składek do kwoty 24000 zł rocznie, ale w połączeniu ze środkami pozostałymi z roku 2012 będzie można realizować wszystkie zaplanowane zadania. Nowością w wydatkowaniu środków będzie przeznaczenie jednolitej kwoty w wysokości 2500 zł na jedną znaczącą imprezę w gminie, na którą będą zapraszani przedstawiciele z wszystkich gmin stowarzyszonych. Część środków w wysokości 7800 zł została przeznaczona na działania własne Stowarzyszenia, prowadzone od początków istnienia Regionu Kozła. Są to takie imprezy jak: turniej gmin, Gala RK, zawody wędkarskie, festiwale kultury regionalnej, Biesiada Koźlarska, przeglądy teatrów szkolnych. Stowarzyszenie będzie zabiegać też o prowadzenie akcji promocyjnej i wydawniczej związanej z utrwalaniem kultury regionalnej i jego folkloru. Na tę działalność w nowym budżecie przeznaczono kwotę 17200 zł.

W związku z upływem dwuletniej kadencji przewodniczącego Kapituły – starosty Regionu, dotychczasowy starosta Wiesław Czyczerski poinformował zebranych, że Kapituła zdecydowała o powierzeniu obowiązków na tym stanowisku burmistrzowi Zbąszynia – Tomaszowi Kurasińskiemu, natomiast funkcję wicestarosty obejmie burmistrz Trzciela – Maria Górna – Bobrowska. Uroczyste przekazanie władzy w Regionie Kozła nastąpi podczas Gali RK w Zbąszynku w dniu 9 lutego.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów zaplanowanych w porządku obrad , prowadzący Konferencję podziękował zebranym za aktywny udział i zamknął to posiedzenie, zapraszając na wspólny obiad.
 

Unihokej to dyscyplina, która zafascynowała firmę Azetx Piotra Czarczyńskiego, generalnego przedstawiciela marki Qmax z Finlandii. Główna siedziba firmy mieści się w Koninie, gdzie produkowane są  bandy, bramki, kije do unihokeja, piłeczki z certyfikatem IFF oraz inny asortyment sportowy. W naszym internetowym sklepie www.azetx.pl znajdziecie państwo pełną ofertę sprzętu sportowego do unihokeja i rekreacyjnego do Nordic Walking. Wysyłki realizujemy w 24 godziny. Zapraszamy do zakupów.