Informacja o przebiegu Konferencji Regionu Kozła odbytej w dniu 18 lutego 2014 r. Drukuj Email

W dniu 18.02. odbyła się w Zbąszyniu doroczna Konferencja Regionu Kozła pod przewodnictwem starosty RK – Tomasza Kurasińskiego. Zebrani przyjęli sprawozdanie z wykonania zadań oraz budżetu w roku 2013 oraz nakreślili nowe kierunki działań Stowarzyszenia Gmin RP w roku bieżącym. Ze sprawozdania złożonego członkom Konferencji wynikało, że zaprojektowane na rok 2013 przedsięwzięcia oraz zatwierdzone na ich przeprowadzenie środki zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. 


Ze środków Stowarzyszenia wspierane były działania o charakterze kulturalnym sportowym, turystycznym i rekreacyjnym  takie, jak: konkurs literacki im. E. Paukszty w Kargowej, przegląd teatrów szkolnych w Trzcielu, Biesiada Koźlarska w Zbąszyniu, festiwal kultury regionalnej w Nowym Kramsku, zawody wędkarskie, rajd motocyklowo – samochodowy, dni Zbąszynka, Grójecka Noc Świętojańska i inne. Szczególną uwagę zwracano na promocję regionu wydając zeszyty „Portrety Regionu”, widokówki z zabytkami sakralnymi Regionu Kozła, różne gadżety opatrzone logo RK, które rozdawano uczestnikom imprez. Na realizację zadań statutowych Stowarzyszenie wydatkowało kwotę 17 751 zł, na koszty promocji 3 798 zł, na własne koszty administracyjne 4 153 zł. Łączna suma wydatków w roku 2013 wyniosła 25 704 zł. Na koncie Stowarzyszenia na rok następny pozostała kwota 25 137 zł. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia pozytywnie oceniła wykonanie zadań merytorycznych oraz budżetu i wnosiła o udzielenie absolutorium Kapitule. Członkowie Konferencji jednogłośnie przegłosowali przyjęcie uchwały o skwitowaniu Kapituły za rok 2013.


W propozycjach na rok 2014 przyjęto podobne kierunki działań jak w roku poprzednim, a na ich realizację zatwierdzono budżet w wysokości 46 637 zł. Szczegółowy podział środków na poszczególne zadania znajduje się w preliminarzu, stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Oprac. Sz. S.


PRELIMINARZ BUDŻETOWY 

Unihokej to dyscyplina, która zafascynowała firmę Azetx Piotra Czarczyńskiego, generalnego przedstawiciela marki Qmax z Finlandii. Główna siedziba firmy mieści się w Koninie, gdzie produkowane są  bandy, bramki, kije do unihokeja, piłeczki z certyfikatem IFF oraz inny asortyment sportowy. W naszym internetowym sklepie www.azetx.pl znajdziecie państwo pełną ofertę sprzętu sportowego do unihokeja i rekreacyjnego do Nordic Walking. Wysyłki realizujemy w 24 godziny. Zapraszamy do zakupów.