Informacja o przebiegu Konferencji Regionu Kozła odbytej w dniu 11 lutego 2016 r. w Dąbrówce Wlkp. Drukuj Email

Konferencja miała miejsce w siedzibie Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła w Dąbrówce Wlkp. Obradowano wg ustalonego wcześniej i zatwierdzonego na początku Konferencji porządku zebrania.

Prowadzenie Konferencji powierzono staroście Jarosławowi Kaczmarkowi. Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Marię Dobry oraz Elżbietę Kaczmarek.

Po powitaniu i zatwierdzeniu porządku obrad przystąpiono do pkt. 3 – Sprawozdanie z działalności merytorycznej, które przedłożył dyrektor biura Szczepan Sobczak. Prowadzący Konferencję poddał pod głosowanie uchwałę o przyjęciu sprawozdania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W dalszej kolejności Sz. Sobczak przedstawił zebranym rozliczenie z wykonania budżetu. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół badania realizacji budżetu za rok 2015 i wnioskowała o udzielenie Kapitule absolutorium.

Starosta odczytał projekt uchwały o przyjęciu sprawozdania z realizacji budżetu i udzieleniu Kapitule absolutorium, która została przegłosowana jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do zapoznania się z propozycją rozdziału środków na rok 2016. W preliminarzu budżetowym przewidziano środki na następujące zadania: Organizację Gali RK, Festiwal Kultury Regionalnej w Nowym Kramsku. Konkurs Muzyki Ludowej w Kopanicy, Konkurs Literacki w Kargowej, imprezę Jarmark z jajem w Kosieczynie, nagrody dla najlepszych muzyków 42 Biesiady Koźlarskiej, Turniej dla najmłodszych w Trzcielu. Część środków przeznaczono na wspólne wydanie z Lokalną Grupą Działania Regionu Kozła albumu promującego region, na wydanie kolejnego zeszytu „Portrety regionu” oraz na folder promujący ścieżki rowerowe w regionie. Pozostałe wielkości w planie budżetu utrzymano na poziomie roku poprzedniego, z czego część przeznaczono na koszty administracyjne, organizację posiedzeń Kapituły i Konferencji oraz na materiały promocyjne. Uchwała o przyjęciu preliminarza na rok 2016 została przyjęta jednogłośnie.

W punkcie wolne wnioski i zapytania wypowiedział się burmistrz Zbąszynka W. Czyczerski, który zaproponował, by w następnym roku bal RK znowu odbył się w Zbąszynku. Część zebranych optowała  za tym, by bal organizować w miejscu urzędowania aktualnego starosty RK. Ustalono, że w roku 2017 bal odbędzie się w Zbąszynku, a w kolejnych latach w siedzibie urzędującego starosty.

Po zakończeniu Konferencji odbyło się posiedzenie Kapituły RK, które rozpatrzyło wnioski o przyznanie nagród Regionu Kozła za rok 2015 . Spośród 10 zgłoszonych propozycji do nagród nominowano:

  1. W kategorii indywidualnej zwykłej : ks. Marian Kot – proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha w Trzcielu nominowany przez gminę Trzciel,
  2. Druga nagroda w kategorii zwykłej indywidualnej: Wiesław Matysik – artysta rzeźbiarz i twórca ludowy z gminy Siedlec
  3. W kategorii zespołowej: Zespół Śpiewaczy Zbąszyńskich Seniorów ze Zbąszynia
  4. W kategorii zwykłej honorowej:  prof. zw. dr hab. Halina Zgółkowa oraz prof. zw. dr hab. Tadeusza Zgółka – jedna wspólna nagroda dla małżeństwa językoznawców
  5. W kategorii wyróżnienie dla firmy: Firma TFP – producent tektury falistej i opakowań z Babimostu

Nagrody zostaną wręczone na uroczystej Gali RK, która odbędzie się w maju w Filharmonii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu.

Opr. Sz. Sobczak


 

Unihokej to dyscyplina, która zafascynowała firmę Azetx Piotra Czarczyńskiego, generalnego przedstawiciela marki Qmax z Finlandii. Główna siedziba firmy mieści się w Koninie, gdzie produkowane są  bandy, bramki, kije do unihokeja, piłeczki z certyfikatem IFF oraz inny asortyment sportowy. W naszym internetowym sklepie www.azetx.pl znajdziecie państwo pełną ofertę sprzętu sportowego do unihokeja i rekreacyjnego do Nordic Walking. Wysyłki realizujemy w 24 godziny. Zapraszamy do zakupów.