Jesteś aktywny? - azymut na wygraną Drukuj

STOWARZYSZENIE CHOCISZEWO – WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w prezentacji projektu modelowego "Azymut na wygraną". Okazja niebywale atrakcyjna dla wszystkich aktywnych. Dla tych, którzy chcą zrobić coś nowatorskiego, niebanalnego i niepowtarzalnego! Zapraszamy również wszystkich pracujących z młodzieżą - tych, którzy mają pomysły, ale również tych, którzy szukają koncepcji i planu.

Prezentacja odbędzie się 9 listopada (piątek)2012 r.  o godzinie 12:00 w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu. Już dziś serdecznie zapraszamy!



Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość w roku szkolnym 2011/2012 wspólnie z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Brójcach realizowało projekt „Azymut na wygraną” i w Programie Otwarta Szkoła, w obszarze  - Edukacja obywatelska – otrzymaliśmy tytuł laureata – zdobyliśmy I miejsce. Działania realizowane w tym projekcie, oraz wypracowana przez nas metoda pozwoliły na opracowanie i wydanie w ramach Programu Równać Szanse publikacji książkowej - Projekt Modelowy. Opracowana przez nas publikacja jest skierowana głównie do młodzieży i osób z nią pracujących i opisuje wypracowaną przez nasze Stowarzyszenie metodę jak animować społeczność lokalną, a przy okazji rozwijać wiele niezbędnych umiejętności - pozwoli młodzieży na odkrycie swoich mocnych i słabych stron, nawiązanie nowych relacji z mieszkańcami, nauczy pracować w grupie, wspólnie pokonywać trudności i osiągać kompromis. Poznają wiele nowych programów komputerowych, sprzęt cyfrowy i będą umieli to wykorzystać w praktyce. Poznają zasoby lokalnej społeczności i włączą się w życie tej społeczności, staną się jej moderatorami. Zyskają pewność siebie, która pozwoli im nie tylko na obronę własnych argumentów, ale również przestaną się wstydzić i bać rozmawiać z nieznajomymi. Metodę tę można zastosować praktycznie w każdym miejscu.

9 listopada na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu organizujemy promocję książki „Azymut na wygraną” prezentującą opisaną w niej metodę. Obok zamieszczamy plakat z informacjami o prezentacji.

Promocję metody i książki wsparli honorowym patronatem:

  1. Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
  2. Radosław Wróblewski – Lubuski Kurator Oświaty
  3. Grzegorz Gabryelski – Starosta Powiatu Międzyrzeckiego

Paweł Pawłowski - prezes

Stowarzyszenia Chociszewo- Wspólna Przyszłość