Spotkanie Kapituły Regionu Kozła Drukuj

ZAPROSZENIE

Na podstawie par. 19 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej REGION KOZŁA zapraszam na  spotkanie Kapituły Regionu Kozła na dzień  10 stycznia 2018 r. o godz. 14:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego  w Kargowej przy ul. Rynek 33

 

Proponowany porządek spotkania:

  1. Przedstawienie propozycji  budżetu Stowarzyszenia na rok 2018 zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami- warianty do wyboru
  2. Przedstawienie sprawozdania za rok 2017 na Konferencję Regionu
  3. Zaopiniowanie propozycji wysokości składki rocznej od gmin stowarzyszonych
  4. Ustalenie zasad i terminu zgłaszania wniosków do Nagrody Regionu Kozła
  5. Sprawy bieżące , wnioski i zapytania

 

Proszę o niezawodny udział w tym spotkaniu


Starosta Regionu Kozła

Jerzy Fabiś