Uroczysta Gala Regionu Kozła 2018 Drukuj

W dniu 23 lutego do kargowskiego Miejskiego Domu Kultury zjechało się wielu gości z Regionu Kozła w celu uhonorowania wybranych przez Kapitułę laureatów dorocznych nagród przyznawanych w czterech kategoriach. Spotkanie to było też okazją do promocji wydanej niedawno książki Region Kozła. Vademecum opracowanej przez Eugeniusza Kurzawę i Wojciecha Olejniczaka na zlecenie obydwu Stowarzyszeń Regionu Kozła ( Stowarzyszenia Gmin RP oraz Lokalnej Grupy Działania).


Uroczystość poprzedził mini koncert kapeli koźlarskiej prowadzonej przez Jerzego Skrzypczaka, która w holu domu kultury witała schodzących się gości. Gospodarz Domu Kultury dyrektor  Waldemar Ligma wcielił się w rolę konferansjera zapowiadającego kolejne punkty programu. Na początku głos zabrał starosta Regionu Kozła – Jerzy Fabiś, który imiennie przywitał zaproszonych włodarzy z sąsiednich gmin i przedstawił kilka istotnych zmian, jakie wprowadzono do znowelizowanego statutu Stowarzyszenia Gmin. Kolejnym mówcą był prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła – Witold Silski, który w sposób dowcipny przedstawił relacje trwające między obydwu stowarzyszeniami i stwierdził, że tylko przy takiej dobrej współpracy można tworzyć lepsze warunki dla poprawy życia mieszkańców regionu.

Wprowadzeniem słuchaczy do  lektury obszernego opracowania o Regionie Kozła , które można było nabyć w holu przed salą widowiskową, zajął się redaktor Eugeniusz Kurzawa, zwracając uwagę na swoją ponad roczną przygodę nad zebraniem materiałów historycznych, a następnie ich usystematyzowaniem i zapisaniem , co stworzyło dzieło o ponad 360 stronach. Wspomniał też o przygotowaniu drugiej wersji kompendium wiedzy o regionie o charakterze albumowym, bogato ilustrowanym zdjęciami pozyskanymi z wielu źródeł instytucjonalnych, a przede wszystkim od osób prywatnych.

Następnie przystąpiono do części zasadniczej uroczystości – prezentacji laureatów i wręczania okolicznościowych statuetek oraz dyplomów. Sylwetki nagrodzonych przedstawiał Szczepan Sobczak, a starosta Jerzy Fabiś wręczał laureatom płaskorzeźby koźlarzy oraz kwiaty i dyplomy. W kategorii indywidualnej zwykłej wyróżniona została sołtys Kosieczyna – Maria Dobry.  Laureatka jest zaangażowaną społecznie miejscową aktywistką, współorganizatorską wielu imprez na terenie wsi, a przede wszystkim festynu wielkanocnego „Jarmarku z jajem”, w którym biorą udział koła gospodyń wiejskich z regionu Kozła i sąsiednich gmin.

W kategorii zespołowej nagrodę przyznano siedleckiemu  zespołowi teatralnemu o nazwie „Teatr Paragraf -2”. Nagrodę odbierali: Grzegorz Śmiałek, twórca tego teatru oraz Paulina Brudło. Zespół ten przygotowuje corocznie nową premierę, prowadzi warsztaty zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży, wyjeżdża ze swoimi przedstawieniami do gmin w regionie Kozła. Ulubioną formą prezentacji sztuki jest tworzenie teatru onirycznego, w postaci marzenia sennego, na skąpo oświetlonej scenie, z dużym udziałem muzyki, czarnego humoru lub slapstickowych scen. Twórca teatru o jego nazwie powiedział, że nie ma paragrafów ujemnych, dlatego w swojej nazwie użyli określenia -2.

Nagroda honorowa dla osób spoza Regionu Kozła przypadła dr. Zdzisławowi  Kościańskiemu za długoletnia współpracę z gminami koźlarskimi w zakresie Powstania Wlkp. oraz innych wydarzeń historycznych. Laureat aktywnie wspiera i przygotowuje wydarzenia o charakterze patriotycznym i rocznicowym na prośbę organizatorów z gmin Regionu Kozła.

Wyróżnienie dla firmy zostało w tym roku przyznane firmie ONIX Ostoja Chobienice za przywracanie do życia szczególnych zabytków naszego dziedzictwa kulturowego i gospodarczego oraz za aktywną rolę w życiu gospodarczym regionu.

W ubiegłym roku Konferencja regionu Kozła  ustanowiła nową formę wyróżniania  osób wyróżniających się swoją aktywnością i osobowością w regionie –„Zasłużony dla Regionu Kozła”

Dyplom uznania i odznaki w tym roku wręczono małżeństwu Magdalenie i Krzysztofowi Rożkom ze Zbąszynia za twórczy wkład w rozwój kulturalny, tworzenie filmów, działalność plastyczną oraz edukację w zakresie sztuki.  Obydwoje Państwo Rożkowie mają też swój duży udział w organizacji corocznych Biesiad Koźlarskich.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał starosta powiatu zielonogórskiego – Dariusz Wróblewski, który obok życzeń i gratulacji dla laureatów podkreślił niezwykłą więź łączącą gminy Regionu Kozła i coraz większą integrację, powodującą, że nasz region jest coraz bardziej znany w innych częściach kraju, a nasza kultura i folklor są uważane za istotne dla województwa lubuskiego.

Gala miała swoje artystyczne zwieńczenie w postaci występu zespołu muzycznego „Wędrowne gitary”, który zaprezentował najbardziej znane przeboje  „Czerwonych Gitar”. Było głośno, ale i też radośnie, co zebrani wyrazili wspólną zabawą.

Na zakończenie gospodarze zaprosili wszystkich obecnych do wspólnego posiłku przygotowanego przez ekipę cateringową z gminy Siedlec.