Posiedzenie Kapituły Regionu Kozła – Zbąszynek 12. 09. 2012 Drukuj

W dniu 12 września odbyło się w Zbąszynku posiedzenie Kapituły Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła poświęcone omówieniu sprawozdania z wykonania ustalonych zadań w I półroczu. Obrady prowadził starosta Regionu p. Wiesław Czyczerski.

Z przedstawionego sprawozdania wynikało, że w Regionie odbywa się szereg imprez o charakterze sportowym, turystycznym i kulturalnym, które są wspierane finansowo przez Stowarzyszenie Gmin. Na ten cel wydatkowano do 31 sierpnia br. ponad 19 tys zł. Do najważniejszych imprez zaliczono Bal i Galę Regionu Kozła tradycyjnie odbywaną od 13 lat w Zbąszynku, na której wręczane są doroczne nagrody przyznawane przez Kapitułę Regionu Kozła. Z imprez sportowych wyróżniono zawody Grand Prix w badmintona, turniej unihokeja, turniej siatkarski. Natomiast z zakresu imprez kulturalnych do ważnych wydarzeń w regionie zaliczono Konkurs Muzyki Ludowej w Kopanicy, turniej taneczny w Zbąszynku, festiwale piosenki dziecięcej w Kargowej i Babimoście, przegląd teatrów szkolnych w Trzcielu. Z imprez rekreacyjnych dużym powodzeniem cieszył się rajd motocyklowo – samochodowy, zawody wędkarskie i rajd rowerowy.

Stowarzyszenie aplikowało w tym okresie o środki unijne na wydanie przewodnika „Szlaki kajakowe Regionu Kozła”, na co otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad 6 tys. zł.

Z przedłożonego sprawozdania wynikało również, że koszty prowadzenia ustalonych zadań mieszczą się w zakładanych wielkościach, a znaczną ich część przeznacza się na rzecz promocji Regionu. Nie mniej jednak wystąpiły okoliczności, które powodują, że należy wprowadzić niewielkie korekty w wydatkach budżetowych, dlatego postanowiono wydatkować część środków z rezerwy budżetowej na wydanie kolejnego tomiku „Portretów Regionu”, który będzie rozdawany podczas Biesiady Koźlarskiej w Zbąszyniu oraz na druk okolicznościowego kalendarza koźlarskiego na rok 2013.

W kolejnym punkcie obrad członkowie Kapituły dyskutowali nad zmianą wysokości składek rocznych wnoszonych przez gminy oraz nad innymi zasadami ich wydatkowania niż dotychczas. Ustalono, że zaproponuje się na posiedzeniu Konferencji Regionu ustalenie nowej, jednolitej stawki rocznej od gmin zrzeszonych w wysokości 4000 zł.

Na zakończenie starosta regionu zaproponował zebranym przeanalizowanie możliwości udzielenia pomocy organizatorom XXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”, którego III etap odbędzie się na trasie prowadzącej do Zbąszynka. Wyścig ten został zaplanowany na dzień 22 maja 2013 r. Zebrani przychylili się do wniosku i będą wspierać przeprowadzenie tego wyścigu na terenie Regionu Kozła. Po wyczerpaniu wszystkich zaplanowanych punktów w porządku obrad – spotkanie zakończono.

Przygotował: Szczepan Sobczak