Regionalny Konkurs Mikrograntowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła Drukuj

O pomoc na współorganizację projektów, które będą przyczyniały się do podnoszenia jakości życia społeczności lokalnych, rozwijania aktywności, upowszechniania edukacji, turystyki, sportu i rekreacji oraz promowania cennego, lokalnego dziedzictwa mogą ubiegać się:a) organizacje pozarządowe,

b) sołectwa,

c) przedszkola i szkoły wszystkich typów,

d) placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne)

e) grupy nieformalne np. KGW i inne. ( przypadku grup nieformalnych umowa zawierana jest z osobą fizyczną reprezentującą grupę ) z miejscowości położonych na terenie Regionu Kozła. Nabór wniosków od 18.02.2013 r. do 15 marca 2013 r. na działania rozpoczynające się 1 kwietnia 2013 r.


regulamin konkursu

rozliczenie wydatkow

wniosek