Komunikat – Obrady Kapituły Regionu Kozła Drukuj

Na podstawie par. 19 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej REGION KOZŁA   ustalam termin  spotkania II/2013  Kapituły REGIONU, na dzień  24.04.2013 r. o godz.14.00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu, ul. Żwirki 1


Proponowany porządek spotkania:

  1. Wykorzystanie środków w ramach programu PROW 2007 - 2013
  2. Ustalenie kalendarza imprez dofinansowywanych ze składek gmin
  3. Wolne wnioski i sprawy różne


Starosta Regionu

Tomasz Kurasiński