Wyniki XIV edycji Konkursu na Działania Proekologiczne i Prokulturowe Drukuj

W dniu 5 grudnia 2013 r., w nowoczesnej auli Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, miało miejsce ogłoszenie wyników XIV edycji Konkursu na Działania Proekologiczne i Prokulturowe organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Zdecydowanie pierwsze miejsce w kategorii "działania prokulturowe" i nagrodę w wysokości 9 tysięcy złotych otrzymał projekt "Konkurs Muzyki Ludowej w Kopanicy", zrealizowany przez gminę Siedlec i miejscowy GOK (Region Kozła, pow. Wolsztyn) !
W konkursie wzięły udział gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty oraz podległe im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie województwa wielkopolskiego. 
Jak podsumowała Mariola Górniak, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, "... do konkursu zgłoszono 44 projekty, a zespół sędziów sprawozdawców uznał, że 41 projektów, spełnia wymogi tego konkursu".
W opinii Tomasza Bugajskiego, wicemarszałka województwa wielkopolskiego, "... tegoroczna XIV edycja przyniosła wiele niepowtarzalnych inicjatyw, związanych z tożsamością dla danego regionu, a to jest bardzo istotne i niełatwe zadanie. Dzięki temu projekty zaistniały, są i będą funkcjonowały dalej".
Hanna Grunt, prezes WFOŚiGW w Poznaniu powiedziała: "Gratuluję determinacji, konsekwencji i tego, że z takim zapałem wnieśli Państwo w swoje lokalne otoczenia taki kaganek wiedzy, radości i tego pierwiastka, który integruje całą społeczność. Konkurs ten stanowi połączenie kultury z ekologią i to na terenach wiejskich, czyli nawet ekologia może być kulturalna !"
Nagrodę odebrała delegacja organizatorów kopanickiego Konkursu: wójt Adam Cukier, dyr. Agnieszka Koza, sołtys Józef Piwecki i kustosz Janusz Jaskulski. W imieniu laureatów podziękowanie wygłosił Wójt gm. Siedlec, który z towarzyszeniem archetypowej Kapeli Koźlarskiej PSM Zbąszyń (Jan Prządka - kozioł biały wselny, Bartosz Kluj - skrzypce), brawurowo odśpiewał "Świnorza z Perzyn", wręczając oficjelom książkę "Siedleckie smaki".
Skąd ta Kopanica ?


Tradycje konkursów muzyki dudziarsko – koźlarskiej na terenie gminy Siedlec sięgają początków XX w., a jeszcze przed II wojną notowano na tym terenie 9 koźlarzy i dudziarzy. Pierwszy konkurs muzyki ludowej na tego typu instrumentach miał miejsce w Kopanicy 20 czerwca 1937 r, w ogrodach ks. kanonika Edmunda Majkowskiego (historyk, kolekcjoner, dyr. Archiwum Archidiecezjalnego, kawaler maltański odznaczony Orderem Orła Białego), przy udziale prof. Łucjana Kamieńskiego z Poznania, przewodniczącego komisji sędziowskiej (twórca polskiej etnomuzykologii). Wzięło w nim udział 10 muzykantów. Głównym dowodem tego wydarzenia sprzed lat jest zachowany oryginalny dyplom przyznany Janowi Nepomucenowi Żokowi, dudziarzowi z Kaszczoru oraz archiwalny fotoreportaż prasowy ze zdjęciami z tego wydarzenia (obecnie w zbiorach Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu).

Od czerwca 2003 r. tradycje te odnowiły władze gm. Siedlec, z inspiracji poznańskiego Muzeum Instrumentów Muzycznych. Po 66 latach, reaktywowano Konkurs Muzyki Ludowej, który od tej pory odbywa się zawsze w końcu roku szkolnego, w Kopanicy – każdorazowo bierze w nich udział średnio ok. 50 – 60 młodych i dorosłych muzyków.

Warto wspomnieć, że tradycje koźlarskiego muzykowania były żywe po obu stronach przebiegającej dawniej granicy polsko – niemieckiej, a dziś kontynuowane są na pograniczu wielkopolsko – lubuskim. Ślady tych dawnych wędrówek na pograniczu, miejsca walk powstańczych oraz unikalne walory  przyrodnicze pozwoliły wytyczyć (m. in. z inspiracji Zbigniewa Skoczylasa) Szlak Koźlarski im. Tomasza i Walentego Brudłów, łączący 3 gminy w Regionie Kozła: Siedlec, Kargowa i Babimost.

Głównym przesłaniem konkursu jest zaprezentowanie bogactwa folkloru związanego z muzyką koźlarską i dudziarską Wielkopolski. Jednakże w konkursie prezentują się również zespoły dudziarskie / koźlarskie z innych rejonów Polski (głównie Beskid i Podhale), a także zapraszane pojedyńczo co roku kapele z  Europy (Szkocja, Litwa, Czechy, Białoruś, Słowacja, Gruzja, Bułgaria, Belgia).

Corocznie organizowane konkursy mają za zadanie ochronić, udokumentować oraz spopularyzować dudziarskie tradycje wykonywania muzyki ludowej, a także sposób wytwarzania instrumentów ludowych, co od wielu już lat dokumentuje Zygmunt Gajewski, artysta-fotografik z Poznania, Studio "Żuczek-Film" z Kargowej i Radio "Zachód" Zielona Góra (Donat Linkowski).

Konkursy organizowane są niemal zawsze przez Władze gm. Siedlec i miejscowy GOK (w zdecydowanej mierze z ich własnych środków), przy współpracy wielu podmiotów z Regionu Kozła (sołectwa, KGW, parafie, biblioteki, osoby prywatne oraz Karczma "Taberska", Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu), a także spoza (parafia farna w Wolszynie, Fundacja "Tres" Zbąszyń-Poznań i Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu), tworzący Komitet Organizacyjny Konkursów, pod kierunkiem Jerzego Rosińskiego z Kopanicy.
Jak dotąd, Konkurs Muzyki Ludowej w Kopanicy został nagrodzony statuetką „Złote Logo” Starosty Wolsztyńskiego (2011) i uznany przez Samorząd Powiatu Wolsztyńskiego za Najlepszy Produkt Turystyczny w Powiecie Wolszytyńskim (2012).  

        
[ opr. Janusz Jaskulski, MIM Poznań, fot. Zygmunt Gajewski ]