Posiedzenie Konferencji Regionu Kozła Drukuj

Posiedzenie Konferencji Regionu Kozła

Zapraszam członków Konferencji Regionu Kozła na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2014 r. o godz. 13.00 w świetlicy campingu Baszta przy ul. Garczyńskich 5, wejście od strony Hotelu Podzamcze.

Proponowany porządek spotkania:

1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.

2. Wybór Komisji Uchwał i wniosków.

3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej stowarzyszenia za rok 2013 (podjęcie  uchwały).

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013 ( podjęcie uchwały).

5. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

6. Udzielenie absolutorium Kapitule ( podjęcie uchwały).

7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu budżetu na rok 2014

8. Wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

10. Obiad – ok. godz. 14.30

Starosta Regionu

Tomasz Kurasiński