20-lecie Regionu Kozła – uroczystość jubileuszowa w Babimoście Drukuj

W 1995 roku burmistrzowie z Babimostu, Kargowy, Zbąszynia, Zbąszynka, Pszczewa , Trzciela i Szczańca postanowili zawiązać porozumienie międzygminne, którego celem byłaby działalność na rzecz rozwoju gospodarczego, turystycznego oraz kulturalnego i integracja wspólnot lokalnych. Twór ten ewaluował w ten sposób, że jego trzonem pozostały gminy położone wzdłuż osi Obry oraz te, gdzie były żywe tradycje gry na koźle.


W ciągu dwóch lat obszar nazwany Regionem Kozła połączył  7 gmin: Babimost, Kargowę, Zbąszynek, Trzciel, Miedzichowo, Zbąszyń i Siedlec w jeden spójny organizm , który z małą zmianą w roku 2010 (Miedzichowo odeszło do grupy KOLD), przetrwał do dzisiaj i dobrze się rozwija. Z tej okazji zaplanowano przeprowadzenie  panelu dyskusyjnego , który pomógłby wyznaczyć dalsze kierunki działania Regionu, a jednocześnie postanowiono upamiętnić dwudziestoletnią rocznicę powstania Regionu Kozła. Do panelu dyskusyjnego zaproszono osoby, które tworzyły region od pierwszych jego dni oraz osoby, które obecnie odgrywają coraz ważniejszą rolę w jego rozwoju. Tę część spotkania poprowadził redaktor Eugeniusz Kurzawa związany z Regionem Kozła od pierwszych jego chwil, autor wielu artykułów zarówno polemicznych, jak i chwalących, to co istotne dla życia gospodarczego, kulturalnego oraz integracji mieszkańców tego obszaru. W dyskusji wzięli udział: Bernard Radny- burmistrz Babimostu, Wiesław Czyczerski – burmistrz Zbąszynka, Krzysztof Krzywak – jeden z pierwszych dyrektorów biura regionu Kozła, Romuald Szczepaniak – były burmistrz Zbąszynia, a obecnie prezes Zbąszyńskiej Telewizji Kablowej, Witold Silski – prezes Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła oraz Kamil Sieratowski ze Zbąszynia. Podczas dyskusji padło wiele stwierdzeń popierających słuszność powołania do życia Regionu Kozła, ale wskazywano też na potrzebę nowego podejścia do rozwoju tej struktury, a zwłaszcza na sprawy związane z dalszą integracją społeczności lokalnych, rozbudowę gospodarki, poprawę infrastruktury społecznej i turystycznej, wspieranie nowych inicjatyw oddolnych przy zachowaniu kontynuacji lokalnych tradycji. Podkreślano tworzenie atmosfery sprzyjającej nowym ambicjom społecznym i gospodarczym i działaniom, które powinny spowodować pozyskanie większych środków na rozwój regionu i na poprawę warunków życia jego mieszkańców.


W drugiej części j zebrani mieli także okazję do zapoznania się z chwilą wspomnień animatorów rozwoju Regionu Kozła: Krzysztofa Krzywaka, Kazimierza Szpiguna oraz wieloletniej dyrektor biura RK – Teresy Cjhromińskiej. O perspektywach i możliwościach wykorzystania unijnych środków na rzecz rozwoju regionu wypowiedział się obecny prezes Lokalnej Grupy Działania RK – Witold Silski.

Część artystyczną jubileuszu 20 – lecia Regionu Kozła uświetnili muzycy grający tradycyjne utwory ludowe oraz grupa , która zaprezentowała standardy muzyczne z wykorzystaniem instrumentów ludowych. Jako pierwsi wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej ze Zbąszynia: Wiktoria Olender i Kamil Knobel, następnie grupa seniorów: Jan Prządka( skrzypce),Bernard Kasper( kozioł biały) i Bernard Frącek ( klarnet). Występy zakończyli instrumentaliści grający „Alchemię Kozła” w składzie: Robert Antkowiak, Jan Prządka, Adam Knobel, Mateusz Przybyła, Marcin Nowiński oraz Grzegorz Piątek.

W holu zorganizowano przy współpracy z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście wystawę poświęcona dorobkowi Regionu Kozła.

AUDYCJA RADIOWA