Posiedzenie Kapituły Regionu Kozła Drukuj

Posiedzenie Kapituły Regionu Kozła

ZAPROSZENIE

Na podstawie par. 19 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej REGION KOZŁA zapraszam członków Kapituły na posiedzenie, które odbędzie się w dniu
19 GRUDNIA 2016 r. o godz. 13:00 w Karczmie Taberskiej w Janowcu

Proponowany porządek spotkania:

  1. Informacja o wykorzystaniu środków z budżetu 2016 r.
  2. Omówienie projektu wydania albumu o Regionie Kozła
  3. Przyjęcie projektu budżetu na rok 2017
  4. Dyskusja
  5. Organizacja gali RK – ustalenie terminu , miejsca i przebiegu
  6. Sprawy bieżące.

 

 

Starosta Regionu Kozła

Jarosław Kaczmarek