ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KAPITUŁY REGIONU KOZŁA Drukuj

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KAPITUŁY REGIONU KOZŁA

Na podstawie par. 19 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej REGION KOZŁA zapraszam na  spotkanie członków Kapituły Regionu Kozła na dzień  13 grudnia 2017 r. o godz. 13:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego  w Kargowej przy ul. Rynek 33


Proponowany porządek spotkania:

  1. Przedstawienie propozycji  budżetu Stowarzyszenia na rok 2018 zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami
  2. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia
  3. Ustalenie terminu i porządku obrad Konferencji Regionu Kozła
  4. Projekt „Tęgie Głowy”- termin i miejsce spotkania
  5. Sprawy bieżące , wnioski i zapytania


Proszę o niezawodny udział w tym spotkaniu


Starosta Regionu Kozła

Jerzy Fabiś